Britt Libot

onderweg

Posted by in Proza

Ge zit in de auto naast mij en ik zit naast u in de auto. Starend naar buiten, door uw vuile ruit – naar allesbehalve wat er zich hierbinnen afspeelt. Naar de druppels die de nacht ontsieren en naar die ene eenzame wandelaar die zijn hond dringend moest uitlaten. Zijn ogen flikkeren onrustig naar ons en hij versnelt zijn pas. Ik ga ervan uit dat de spanning tussen ons tot ver buiten de wagen te voelen is. Hij slaat de hoek om en dat is jammer. Hij was namelijk de…read more

genadeloos p4

Posted by in Proza

Ik leg mijn handen op mijn rug en leun langzaam voorover, tot op het moment waar mijn lippen niet veel verder dan enkele millimeters van de uwe verwijderd zijn. Uw ogen sperren zich open in verrassing en uw lippen openen zich lichtjes, hunkerend naar die langverwachte en zo lang uitgestelde kus. Ge leunt naar voren. Ik kan u bijna proeven. Ik ruik u overal en mijn handen tintelen achter mijn rug in wilde wanhoop om u aan te raken. Nog niet. Ik verlaat mijn roes, zet me langzaam terug recht…read more

genadeloos p3

Posted by in Proza

Uw woorden slagen me lam. Ergens in mijn benevelde toestand van overheersend en allesomvattend verlangen vraag ik me af hoe ge het doet. Hoe ge deze grip op mijn hoofd en hart behoudt – en wanneer ge die in eerste plaats zelfs verkregen hebt. Maar het is goed, ge wint. Mijn hoofd, mijn hart, mijn lijf – ze zijn van u. Ge hebt ze eerlijk gewonnen en overwonnen, met uw tactisch spel van duwen en trekken, verleiden en weer weggaan. Maar ge gaat niet weg nu, of wel? “Dat dacht…read more

genadeloos p2

Posted by in Proza

Ik merk dat ge ongeduldig wordt – iets wat altijd een gevaarlijk teken is bij u. Uw aanrakingen worden minder subtiel. Uw vingers vlinderen over mijn lijf en beroeren elk onbedekt stukje huid dat ze kunnen vinden. Ik voel uw ademhaling versnellen, meer dan dat ik het hoor. Mijn lijf danst een stille wals van op- en ontspannen en ik ben me bewust van elke millimeter u tegen elke millimeter mij. Ge zucht mijn naam in het plekje tussen kaakbeen en hals. “Libooo…” Ik doe alsof ik niet merk dat…read more

genadeloos p1

Posted by in Proza

Ik lig naast u in een bed dat niet het mijne is. Ik heb mezelf begraven onder een deken dat me gevangen houdt in een waas van uw parfum. Ik lig op mijn buik en mijn voeten rusten op de plaats waar mijn hoofd eigenlijk zou moeten liggen, maar dat gaat nu niet. Want daar zit gij en ik vertrouw mezelf niet wanneer ik naast u zit. Ge hebt de film opgezet en ik moet elk greintje wilskracht aanspreken om me te focussen op de triviale televisiebeelden. Het verhaal interesseert…read more