eerlijkheid gebiedt

Posted by in Proza

Wat als ik u zou kussen
gewoon hier
terwijl de lichten flikkeren en de
alcohol rijkelijk stroomt tussen bar en keelgat

Wat als ik mijn hand achteraan uw hals zou leggen en met mijn duim de lijn van uw kaakbeen zou traceren
gewoon hier
terwijl de muziek drumt
en vrienden vrolijk meedrummen rondom ons

Wat als ik zou verdrinken in uw oceanen en u als mijn reddingboei zou kiezen
gewoon hier
terwijl onze vogels nieuwsgierig snateren en
zich branden aan de elektriciteit die tussen ons stroomt

‘k moet eerlijk toegeven
dat ‘k dat dat wel wil,
eigenlijk.