diepe waters

Posted by in Poëzie

Ik verdrink in u
drink van u
drink u in.
Mijn longen gevuld met u
snak ik naar
lucht
nee
naar meer van u.
Tot er gedanst wordt voor mijn ogen
Tot het duizelt en handen
tintelen
alsof ze juist
ontwaken.
Tot mijn hoofd bonst en mijn hart
vecht en ik bij elke slag steeds
sterker uw naam voel gonzen in mijn
lijf.
Tot mijn borstkas gevuld is met uw
lach tot mijn knieën het begeven en ik me
neervlei op uw schoot
dan adem ik u opnieuw in en
nestelt gij u telkens een beetje
dieper/ hechter/ verder/ permantenter in
mij.