Britt Libot

eerlijkheid gebiedt

Posted by in Proza

Wat als ik u zou kussen gewoon hier terwijl de lichten flikkeren en de alcohol rijkelijk stroomt tussen bar en keelgat Wat als ik mijn hand achteraan uw hals zou leggen en met mijn duim de lijn van uw kaakbeen zou traceren gewoon hier terwijl de muziek drumt en vrienden vrolijk meedrummen rondom ons Wat als ik zou verdrinken in uw oceanen en u als mijn reddingboei zou kiezen gewoon hier terwijl onze vogels nieuwsgierig snateren en zich branden aan de elektriciteit die tussen ons stroomt ‘k moet eerlijk toegeven…read more

muzikaal

Posted by in Proza

’t Is een beetje gelijk ze zeggen in elk liedje. Een gevoel van verlangen en ontlading – afwachten en fixatie op alles wat dat gij zijt. En oh – ge zijt. Mijn hoofd, dat tolt en duizelt gelijk nooit tevoren en mijn lijf, dat trilt onstopbaar door de onstilbare honger naar u en uw ogen en uw lijf tegen dat van mij. En uwe geur die overal rondom mij is, die laat mij kopje onder gaan in een toekomstbeeld van u en mij – van ons en wat zou kunnen…read more

mettertijd

Posted by in Proza

Want toen gij mij die ene avond met één tik van uw heupen tegen de mijne tegen die muur daar dwong en toen uw ogen zich vasthaakten in de mijne en uw lippen zich krulden rond woorden die zich brandden in mijn geheugen en toen ge wegliep en mijn hart in mijn keel sloeg en mijn ademhaling een oncontroleerbaar snel tempo behaalde – toen wist ik het. En toen ge die andere avond naast mij zat in zorgeloze beneveling en toen ge mij tussen uw benen nam die nacht en…read more

bekentenissen p 2

Posted by in Proza

Uw woorden keren mijn volledige wereld ondersteboven. En dat wil heel wat zeggen, want daar doet de whisky al behoorlijk goed zijn best voor. Ik besef dat ik al enkele seconden niet meer heb ingeademd en misschien gij ook niet want ge zit heel stil naar mij te kijken. Ge bestudeert en analyseert wat mijn volgende zet gaat zijn. Wat mijn volgende zet is? All-in. Wanneer ik uitspreek wat ik voel, dan flikkert er iets in uw ogen – angst/opwinding. Ongeloof/hoop. Blijdschap/verdriet. Een waterval aan emoties passeert de revue nog…read more

opnieuw

Posted by in Poëzie

Wanneer gij uw neus begraaft in mijn nek en wanneer ge snuffelt tussen mijn sleutelbeenderen en wanneer uw hartenstelende krullen zich in mij knopen. dan voel ik een giechel opborrelen vanuit mijn middenrif en voel ik mij zo ontzettend dicht bij u. Wanneer ge in die gekke bui zijt waar uw lippen overstromen van lieve woorden en uw ogen deze woorden omhullen met warmte en wanneer ik uw zorgeloosheid door de ruimte voel galopperen – dan volg ik met een drafje in uw kielzog. Wanneer ik voel dat ge gelukkig…read more

gepuzzel

Posted by in Poëzie

Gelijk een puzzelstukje of twee passen we in mekaar alle hoekjes en kanten vinden mekaar terug in warme handen en geheime plekjes. En wanneer ik u zocht, dan waart ge overal – en dat zijt ge nu nog altijd, eigenlijk. Want uw handen – die verkennen nog altijd mijn lijf en uw ogen, die hebben zich een weg gebrand in mijn eigen netvlies. – hoe kan het ook anders, met die blauwgroene oceanen vol woeligheid en storm en dan weer geen vuiltje aan de lucht. En uw stem die dieper…read more

ochtendogen

Posted by in Proza

Wanneer het ochtendlicht zich nestelt op uw lijf, kan ik niet anders dan in verwondering naar u kijken. Ge ligt op uw buik, met uw hoofd op uw armen. Uw gezicht naar mij gedraaid, uw ogen zorgeloos gesloten – uw lippen lichtjes geopend. Ons deken heeft zich verleidelijk rond uw heupen gewikkeld, waardoor uw rug goddelijk ontbloot is. Verlegen zonlicht danst op uw huid en speelt tussen uw schouderbladen. De goudbruine gloed van uw vel fluistert me steels toe en even laat ik mijn vingers vlinderen over uw lijf –…read more

diepe waters

Posted by in Poëzie

Ik verdrink in u drink van u drink u in. Mijn longen gevuld met u snak ik naar lucht nee naar meer van u. Tot er gedanst wordt voor mijn ogen Tot het duizelt en handen tintelen alsof ze juist ontwaken. Tot mijn hoofd bonst en mijn hart vecht en ik bij elke slag steeds sterker uw naam voel gonzen in mijn lijf. Tot mijn borstkas gevuld is met uw lach tot mijn knieën het begeven en ik me neervlei op uw schoot dan adem ik u opnieuw in en…read more