Britt Libot

promille

Posted by in Proza

Dronken van trots ben ik, als ik bedenk dat ge de mijne zijt. Want uwe naam heeft zich al langer dan vandaag genesteld in mijn hoofd. Uwe geur kringelt al jaar en dag plagerig in en uit mij. De flikkering in uw ogen en uw veelzeggende blikken die zich boren in de mijne – en dan, uw handen. Wanneer ge bij mij waart, dan voelde ik mij al langer een betere versie van mezelf. Want gij zorgt ervoor dat ik boven mezelf uitstijg – enkel en alleen om terug te…read more

onderhuids

Posted by in Poëzie

Toen de bassen basten en de drums het ritme van mijn ademhaling bepaalden en woorden zinderden door mijn lijf toen keek ge in mijn ogen en ik keek in die van u maar eigenlijk niet want eigenlijk keek ik naar uw lippen die minstens even hard terugkeken en arrogant mijn aandacht opeisten. En uw lijf zinderde heet en uw handen dwaalden rusteloos en ge ademde in mijn nek en uw huid tintelde tegen de mijne want ge raakt mij rakelings aan en overal waar gij mij voelt daar dondert het…read more

bekentenissen – 1

Posted by in Proza

De duisternis prikkelt mijn zintuigen tot in extremis. De geur van whiskey en uwe parfum kringelt zich een weg naar mijn hoofd en ik duizel van verrukking en verlangen. Licht trillende handen en een knauwend gevoel in mijn maag verraden mijn onrust en een onverklaarbaar gevoel van verwachting. In het schemerduister tracht ik een glimp op te vangen van uw profiel – scherp afgetekend tegen het ziekblauwe licht van de televisie. Ik zie hoe ook uw ogen de zwaartekracht van de alcohol voelen en ik grinnik vanbinnen over uw belachelijk…read more

stootkussen

Posted by in Poëzie

gij. gij zijt het mooiste wat ik ooit heb gezien – ja, uw ogen die vlammen uw lippen die glanzen uw jukbeenderen die hoger staan dan mijn achting voor u – en uw wenkbrauw die ge optrekt op exact dat moment wanneer ge weet dat ‘k erdoor lamgeslagen word. dan knikken mijn knieën en stokt mijn adem en weet ik mijn eigen naam niet meer en ge weet het. Maar ook wanneer die ogen verdrinken onder heftige emotie wanneer uw lippen trillen door ongestelde vragen en uw wenkbrauwen mekaars gezelschap…read more

speeltijd

Posted by in Proza

Ge staat aan de andere kant van de ruimte te praten met iemand die ik niet ben. Ge beweegt zo met uw lijf dat ge onbewust de ogen van vele anderen naar u toetrekt. Ge zijt magnetisch – als ge dat wilt – en ook ik ben niet immuun tegen die onweerstaanbare aantrekkingskracht van u. Ondertussen ook in gesprek, blijven mijn ogen heen en weer flikkeren naar u en wat ge aan ’t doen zijt. En dan kijkt ge op, recht in mijn ogen. Een steek van vlinders in mijn…read more

10. 18-7

Posted by in Proza

‘k Zou u willen vragen wat nu precies het probleem is. De deur dichtgooien, en mijn antwoorden opeisen, want ik weet dat gij die hebt. ’t Zou mij niets kunnen schelen, wat de anderen denken, en ik zou weten dat ’t u wel zou ambeteren. Ge zou mijn vragen ontwijken, er u misschien met een sarcastische opmerking vanaf willen maken, maar ik zou mijn been stijfhouden. ‘k Zou de waarheid uit u sleuren, want ik weet dat ge die kwijt wilt. ‘k Zou u pushen en pushen, u tot de…read more